Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(„GDPR")

Prevádzkovateľ SITTRANS s.r.o., IČO: 46 134 018, so sídlom Okrajová 2794/11, 969 01 Banská Štiavnica, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vl. č. 20107/S (ďalej len „prevádzkovateľ"), Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@equuseu.com, tel. kontakt: 0905 608 936, týmto plní voči návštevníkom web stránky www.lesne-traktory.sk a návštevníkom prevádzky spoločnosti SITTRANS s.r.o. informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov.

• Zodpovedná osoba:
Prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.

• Účely spracúvania a právny základ spracúvania:

  •  Spracúvanie osobných údajov za účelom prevádzkovania web stránky

Prevádzkovateľ prevádzkuje web stránku www.lesne-traktory.sk., na ktorej prevádzkovateľ prezentuje svoje výrobky – lesné traktory EQUUS a informuje o aktivitách a podnikateľskej činnosti. Na stránke sa nachádza kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého je možné osloviť našu spoločnosť s dopytom. V prípade ak vyplníte kontaktný formulár, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich sami poskytnete, maximálne však: meno a priezvisko, emailový kontakt, telefonický kontakt a tieto následne prenášame na náš server.

Naša web stránka používa i súbory cookies, o čom budete notifikovaní osobitným hlásením vyobrazeným ihneď pri návšteve web stránky. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď dané sídlo navštívite. Účelom cookies je ukladať preferencie návštevníkov, zabezpečovať fungovanie webových sídel, zhromažďovať analytické údaje (o správaní používateľov). Súbory cookies sa zvyčajne vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Niektoré súbory cookies môžu ostávať vo Vašom počítači dlhšie. Súbory cookies môžete spravovať/odstraňovať podľa uváženia – podrobnosti nájdete na webovom sídle https://www.aboutcookies.org/. Okrem cookies využívame na web stránke službu Google Analytics, ktorá nám pomáha získavať informácie o návštevnosti našej web stránky a Google Ads, ktorá podporuje propagáciu našej web stránky. V dôsledku uvedeného môžu byť údaje o návštevnosti z web stránky zdieľané so spoločnosťou Google (v zmysle údajov o dĺžke zotrvania na web stránke, počte návštevníkov, jej užívaní návštevníkmi). Ide o štandardné nástroje web stránok. Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnostnej politike spoločnosti Googe, navštívte napr. https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=en-GB.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. Vaše osobné údaje spracúvame na účely realizácie oprávnených záujmov našej spoločnosti, ktorými sú prezentácia našich výrobkov a služieb. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Bez poskytnutia osobných údajov nevieme na Váš dopyt zareagovať a Vašu požiadavku vybaviť.

  • Spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa

V prípade, ak navštívite priestory našej spoločnosti na adrese Okrajová 2794/11, 969 01 Banská Štiavnica, spracúvame Vaše osobné údaje monitorovaním kamerovým systémom. Monitorovaný je vstup do priestorov prevádzkovateľa – administratívna časť, skladové priestory i vonkajšie priestory areálu prevádzkovateľa, vrátane parkoviska. Účelom spracovávania je ochrana nášho majetku pred jeho odcudzením a poškodením, odhaľovanie kriminality v priestoroch prevádzky a ochrana zdravia našich zamestnancov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov monitorovaním je článok 6 ods. 1 písm. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely realizácie našich oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana majetku, ochrana života a zdravia osôb a odhaľovanie kriminality. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. O monitorovaní Vašej podobizne kamerovým systémom Vás notifikujeme pri vstupe do nášho objektu zreteľne - piktogramom.

• Kategórie príjemcov osobných údajov:
- údaje z web stránky: poverení zamestnanci prevádzkovateľ, v prípade technických problémov z web stránkou i správca web stránky
- v prípade kamerového systému môžu byť príjemcami aj orgány činné v trestnom konaní a osoba, ktorá vykonáva správu kamerového systému (držiteľ osobitnej licencie, s bezúhonnosťou).

• Prenos údajov do tretích krajín:
Nevykonáva sa a nezamýšľa sa.

• Doba uchovávania:
- v prípade osobných údajov, ktoré nám poskytnete kontaktným formulárom na web stránke sú Vaše osobné údaje spracúvané len po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej žiadosti
- ak ste návštevníkom objektu - v prípade monitorovania kamerovým systémom uchovávame záznam po dobu 15 dní. Výnimku môžu predstavovať prípady, kedy bude záznam slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.

• Poučenie o Vašich právach:
Ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) máte právo kedykoľvek požadovať:

  • prístup k osobným údajom
  • právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili)
  • požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sa mali spracúvať
  • právo požadovať obmedzenie ich spracovávania
  • právo namietať proti ich spracovávaniu
  • žiadať prenos týchto údajov
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva môžete uplatniť prostredníctvom na kontaktoch prevádzkovateľa uvedených vyššie osobne, emailom alebo telefonicky.

prevádzkovateľ SITTRANS s.r.o.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať