• SK EN DE FR

HLAVNÝ(Á) ÚČTOVNÍK(ČKA) – EKONOM(KA)

Pridané: 18.11.2021 09:32:23 Počet zobrazení: 10

18 November 2021

Ponúkame pracovné miesto v odbore HLAVNÝ(Á) ÚČTOVNÍK(ČKA) – EKONOM(KA)

HLAVNÝ(Á) ÚČTOVNÍK(ČKA) – EKONOM(KA)

Charakteristika povolania

Hlavný účtovník riadi, kontroluje, prípadne vykonáva odborné účtovné a finančné procesy v organizácii. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zabezpečujúceho vedenie účtovníctva. Spracováva koncepciu a metodiku finančnej analýzy a finančného plánovania organizácie. Zodpovedá za plánovanie a monitoring čerpania nákladov, spracovávanie účtovnej závierky a účtovných výkazov a pod. Spoluzodpovedá za financovanie a ekonomickú efektívnosť činnosti organizácie. Zodpovedá za kvalitné plnenie úloh, za efektívne hospodárenie riadeného útvaru. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie metodík, právnych predpisov a interných noriem.


Náplň práce:

o zostavenie účtovnej závierky, konsolidované účtovné závierky.
o riešenie problematických účtovných prípadov.
o kontrola správnosti spracovania účtovných operácií významných pre účtovnú jednotku.
o pravidelné mesačné kontroly správnosti účtovania.
o príprava a zhromažďovanie podkladov pre audit.
o reporting vrcholovému manažmentu
o komunikácia a spolupráca s externými subjektmi (napr. daňový poradca, audítor, banka, finančný úrad).
o organizácia a koordinácia činností v učtárni.

Požadujeme:

  • ekonomické vzdelanie
  • prax v obore
  • analyzovanie a riešenie problémov

Kontakt:

V prípade záujmu kontaktujte personálne oddelenie:
Ing. Pavol Škultéty, personalista

e-mail: info@equuseu.com
tel.: +420 608 713 084

Táto stránka používa cookies. Viac info